Terug

Pagina Details


U maakt een nieuwe pagina aan met behulp van de “Aanmaken” knop in het overzichtsscherm. Wanneer u deze knop selecteert, verschijnt een detailscherm waar allereerst de belangrijkste informatie ingevoerd moet worden: de template, taal en titel van de pagina. De template die hier gekozen wordt kan later niet meer gewijzigd worden. De andere informatie kan wel op een later tijdstip aangepast worden.

Wanneer een pagina aangemaakt en opgeslagen is, verschijnt het volledige pagina detailscherm. Hier kan de pagina verder bewerkt worden en kan de content toegevoegd en opgemaakt worden. 

 

Pagina detailscherm Algemeen

Wanneer u uw pagina aangemaakt en opgeslagen heeft, krijgt u toegang tot het volledige Pagina detailscherm, en het content gedeelte. Het eerste tabblad is het tabblad “Algemeen”. In dit gedeelte kunt u naast de algemene informatie van de pagina ook de meta informatie beheren, en de plaatsing van de pagina in de sitestructuur.

 

Sectie Pagina

Template

Hier wordt weergegeven welke template bij het aanmaken van de pagina gekozen is. Dit kan niet meer gewijzigd worden. Bij het aanmaken van een pagina kunt u kiezen uit de volgende templates:

 • 3 rijen 3 kolommen: met deze template heeft u negen contentvelden, welke u vrij kunt invullen. De template bestaat uit drie rijen. Per rij heeft u de keuze om één, twee of drie kolommen in te vullen. Kiest u ervoor om alleen de eerste kolom in te vullen, dan zal deze pagina-breed worden. Kiest u er bijvoorbeeld voor om kolom 1 en 3 in te vullen, en kolom 2 leeg te laten, dan zal de rij zich schalen naar een 50/50 indeling. In het voorbeeld ziet u welke indelingen er mogelijk zijn.

   

  De template heeft een maximum van 3 rijen. Wanneer u aan 1 of 2 rijen genoeg heeft kunt u de onderste rijen leeg laten. Deze zullen dan niet getoond worden in de webshop. De lengte van een kolom wordt bepaald door de lengte van de content binnen de kolom. Heeft u dus veel content in een kolom staan, dan zal deze kolom automatisch meeschalen en langer worden. Kolommen binnen een rij hebben altijd dezelfde lengte, zoals in het tweede voorbeeld is weergegeven.

Overzicht van mogelijke kolom indelingen in de 3 keer 3 template:

Overzicht van mogelijke kolom indelingen in de 3 keer 3 template

Voorbeeld van een pagina opgemaakt met de 3 keer 3 template:

Voorbeeld van een pagina opgemaakt met de 3 keer 3 template

 

 • Aanbiedingen: met het aanbiedingen template kunt u een pagina creëren, waar alle producten die u op de actielijst heeft staan worden aangeboden. De aanbiedingen die op deze pagina komen te staan kunt u beheren in de lijsten module. Dit template heeft een header en een footer, zodat u boven en onder de aanbiedingen zelf content kunt toevoegen.

 • Catalogus hoofdpagina: de catalogus hoofdpagina is de pagina waar de hoofdcategorieën van uw assortiment op staan. Deze hoofdcategorieën kunt u aanmaken bij Product beheer, in de sectie Classificaties.

 • Columns 3x: Kiest u voor deze template, dan heeft u een header content vlak, dat over de hele breedte loopt, met daaronder drie vrij in te vullen kolommen.

 • Home: de home template wordt gebruikt om de homepagina op te maken en aan te passen. Dit template kan maximaal één keer gebruikt worden in uw webshop, u kunt immers maar één homepagina hebben. De home template bestaat uit vier contentvelden: header, footer, linkercontent veld, en rechter contentveld.

 • Contactformulier: dit template kunt u gebruiken om uw contactpagina te maken. Het bevat een contactformulier, dat klanten in kunnen vullen als ze vragen of opmerkingen hebben. Daarnaast is er boven het contactformulier een vrij content veld, dat u naar eigen inzicht kunt vullen. Hier kunt u bijvoorbeeld uw overige contactinformatie kwijt.

 • Kennisbank overzicht: dit is het template voor de overzichtspagina van de kennisbank / wiki artikelen. De artikelen zelf kunt u aanmaken onder het kopje Wiki in het Content beheer gedeelte. De overzichtspagina genereert automatisch de titels en inleiding van de door u gemaakte wiki artikelen. In het template kunt u zelf de inleiding van de pagina opmaken.

 • Niet gevonden (404) pagina: met deze template kunt u uw eigen 404 pagina opmaken. Deze pagina krijgen bezoekers te zien als ze naar een pagina proberen te navigeren die niet (meer) bestaat. U kunt ze bijvoorbeeld verder helpen door enkele relevante links naar uw pagina’s op de 404 pagina te zetten.

 • Nieuwsoverzicht: met deze template maakt u een overzichtspagina voor de nieuwsitems die u in de nieuws sectie publiceert. Op deze overzichtspagina ziet u een gepagineerd overzicht van uw nieuwsitems, geselecteerd op recentheid.

 • Sitemap: met deze template kunt u gemakkelijk een sitemap maken van uw webshop. In de sitemap worden de links van al uw pagina’s onder elkaar gezet, zodat uw bezoeker gemakkelijk naar de juiste pagina kan navigeren. In de sitemap worden de content pagina’s en product pagina’s apart weergegeven. Bovenaan de sitemap is een vrij content vlak, dat u naar eigen inzicht kunt vullen. 

 • Vrije pagina: dit template is een vrij in te vullen content veld. Wanneer u dit template gebruikt heeft u, naast de vaste elementen van de pagina, het hele vlak om vrij op te maken. De template maakt dus geen gebruik van verschillende rijen of kolommen. Het is een 1 bij 1 template. Ook bij dit template moet u niet vergeten dat de content responsive dient te zijn.

 • Vrije pagina (geen container): de vrije pagina zonder container is onze meest vrij op te maken pagina. U kunt met deze pagina alles doen wat met HTML mogelijk is. Omdat de pagina geen container heeft kunt u bijvoorbeeld ook pagina brede afbeeldingen toevoegen. Zulke onderdelen hebben normaal een marge, omdat ze binnen de container van het template vallen. U dient dus bij gebruik van deze vrije pagina nog wel een container toe te voegen aan de HTML. We raden daarom aan deze template alleen te gebruiken wanneer u enige kennis van HTML hebt. 

 

Taal

Wanneer uw webshop in meerdere talen beschikbaar is, kunt u hier de taal kiezen waarin deze pagina wordt uitgevoerd. De pagina zal automatisch in de juiste taalversie van uw webshop ingedeeld worden.

Titel

Dit is de naam van de pagina zoals die in het menu wordt weergegeven. Deze naam wordt ook gebruikt voor de opbouw van de URL van de pagina. De titel moet daarom uniek zijn. Eventuele spaties in de titel worden in de URL opgevuld met een koppelteken (-). De URL van de pagina zal er als volgt uit zien: www.uwwebshop.nl/nl/uw-gekozen-titel

 

Sectie Zoekmachineoptimalisatie

Meta titel

Dit is de naam van de pagina die bovenin de titel balk van de browser wordt weergegeven. Deze informatie is ook van belang voor zoekmachines.

Meta omschrijving

De beschrijving van de pagina bedoeld voor zoekmachines.

Meta keywords

De trefwoorden van de pagina. Het onderwerp van de pagina waar bezoekers in zoekmachines op kunnen zoeken.

 

Sectie Plaatsing in Sitestructuur

Deze sectie van het algemene pagina details wordt pas zichtbaar wanneer de pagina is gepubliceerd. Op deze manier wordt de pagina niet direct in een menu geplaatst bij publiceren, maar doet u dit pas na publicatie. Zo kunt u eerst de pagina controleren, voordat deze door bezoekers gevonden kan worden in één van de menu’s.

Menu sectie

Hier kan aangegeven worden onder welk menu in de webshop deze pagina moet komen. Wanneer voor headermenu wordt gekozen, wordt de pagina een menu item. Wanneer u het footermenu selecteert zal de pagina als link in de footer worden weergegeven.

Plaats onder

Hier kunt u aangeven of de pagina onder een parent pagina moet vallen. Wanneer de pagina bijvoorbeeld onder “Sales” hoort moet hier “Sales” als parent pagina worden gekozen. Deze parent pagina moet dus al eerder aangemaakt zijn. Pagina’s die onder een andere pagina worden geplaatst, worden in de webshop in een dropdown menu onder de parent page getoond. Wanneer de pagina niet onder een parent valt moet worden gekozen voor de optie “Plaats direct in sectie”.

Weergave volgorde

Hier kunt u handmatig aangeven in welke volgorde pagina’s weergegeven moeten worden. Bij pagina’s die onder een parent page vallen is dit de volgorde waarop ze in het dropdown menu worden getoond. Bij pagina’s die op zichzelf in een menu staan is dit de volgorde dat ze in het menu worden weergegeven.

Sitestructuur Acties

Opslaan

Met deze knop slaat u de gemaakte wijzigingen in de sitestructuur op. Deze knop slaat alléén de wijzigingen in de sitestructuur opties op, dus niet de andere wijzigingen. Deze moeten worden opgeslagen met de algemene opslaan knop in het onderste actie-menu. 

Verwijderen uit sitestructuur

Met deze knop verwijderd u een pagina uit de sitestructuur. Deze pagina wordt dan niet meer in een menu weergegeven, maar bestaan nog wel. Wilt u bijvoorbeeld een landingspagina creëren, dan kan dat met deze optie. 

 

Acties
Overzicht van de Actie-knoppen van het Pagina Detailscherm Algemeen

Concept

De concept knop is actief wanneer een pagina is goedgekeurd, of gearchiveerd. Met deze knop wordt de pagina terug naar de “concept” status gezet, dit is de status die de pagina krijgt nadat deze is aangemaakt en opgeslagen. De content kan bewerkt worden, maar moet eerst goedgekeurd worden voordat overige bewerkingen en publicatie mogelijk zijn.

 

Goedkeuren

Nadat een pagina aangemaakt en opgeslagen is kan de content bewerkt worden. De pagina heeft dan de “concept” status. Vervolgens moet de pagina goedgekeurd worden met deze actieknop. Dit is vooral van belang wanneer meerdere mensen toegang hebben tot het CMS, en de pagina door iemand anders gekeurd moet worden voordat deze gepubliceerd mag worden.

 

Publiceren

Wanneer u deze actieknop gebruikt wordt de pagina gepubliceerd op uw webshop. De publiceren knop is alleen actief wanneer de pagina goedgekeurd is. Na de publicatie van de pagina staat deze nog niet in een menu, dus u kunt de pagina eerst bekijken voordat bezoekers hem kunnen vinden. Wanneer de pagina gepubliceerd is verschijnt de Sitestructuur sectie, zodat u de pagina in een menu kunt plaatsen als dat gewenst is.

De URL van de pagina is uw domeinnaam + de titel van de pagina. Spaties worden in de URL een koppelteken (-). Is uw domeinnaam bijvoorbeeld www.shoxl.com/nl/ en de titel van de pagina “Dit is een voorbeeld”, dan wordt de URL: www.shoxl.com/nl/Dit-is-een-voorbeeld.

 

Archiveren

Wanneer een pagina niet meer in de webshop getoond dient te worden, maar u deze pagina niet wilt verwijderen, kunt u de pagina archiveren. Archiveren is alleen mogelijk bij gepubliceerde pagina’s. Wanneer bezoekers een gearchiveerde pagina willen bezoeken zullen ze de 404-pagina te zien krijgen. Let er dus op, dat wanneer u een pagina archiveerd ook alle links hiernaartoe verwijderd moeten worden.

 

Terug

Met de knop Terug wordt het Pagina detailscherm verlaten. De pagina houdt de status zoals die was na de laatste succesvolle save. De pagina wordt dus niet opgeslagen.

 

Opslaan en Sluiten

Met Opslaan en Sluiten wordt de pagina opgeslagen en het detailscherm gesloten. U gaat terug naar de Pagina overzichtslijst

 

Opslaan

Met de knop Save wordt de pagina opgeslagen. U blijft in het Pagina detailscherm.