Terug

Import & Export


De meest efficiënte manier om Vendisto te en te onderhouden is door gebruik te maken van de import & exportfaciliteiten. Hiermee kunnen grote artikelbestanden en complexe classificaties in één keer worden opgevoerd en gemuteerd. Bij een import worden automatisch de benodigde productkenmerken aangemaakt.

Vendisto beschikt over een krachtige importfunctie. Deze voert uitgebreide controles uit op de consistentie en volledigheid van data. De importfaciliteit van Vendisto maakt het mogelijk excelbestanden direct in het backoffice te importeren.

Met de export module van Shoxl kunt u gemakkelijk gegevens uit het backoffice exporteren voor verder gebruik buiten Shoxl. Zowel de artikelenlijsten als prijslijsten kunnen met de exportmodule naar een excel bestand worden getransporteerd.