ERP Interface

INTERFACES

Klanten

Batch-import van klantinformatie, en realtime aanmaak van nieuwe debiteuren.

Prijzen

Batch-import van bruto prijzen, en realtime opvraging van klantspecifieke prijzen en kortingen.

Voorraad

Realtime opvraging van voorraadstatus, bij plaatsen in winkelmand en vlak voor het bestelmoment.

Orders

Real-time aanlevering van orders aan het ERP. Aanmaak ordernummers in het ERP.

Orderhistorie

Realtime opvraging van orderhistorie tbv herhaalbestellingen en inzicht in orderstatus cq backorders.

Factuurhistorie

Realtime opvraging van factuurhistorie, inclusief facturen in PDF-formaat.

Autorisaties

Batch-import van klantgroepen en hun autorisaties op productgroepen en producten.

OCI

directe koppeling met bestelsystemen via de standaard Open Catalog Interface.

Microsoft Dynamics
SAP e-commerce
UNIT4 e-commerce
Exact e-commerce
Centric e-commerce
AGP/Kerridge e-commerce
ISAH e-commerce
MSG e-commerce

3 Manieren om uw ERP te koppelen

Import / export

Alle data die wordt aangeleverd vanuit ERP-systemen kan worden geëxporteerd in Excel formaat. Dat is bijvoorbeeld handig voor het maken van analyses. Daarnaast kan data ook handmatig worden geïmporteerd. Dit kan worden ingezet wanneer een geautomatiseerde koppeling met het ERP-systeem om wat voor reden dan ook niet mogelijk is. Daarnaast kan data via de import ook worden verrijkt met informatie die in het ERP-systeem niet beschikbaar is.

Batch en realtime

Shoxl kent twee typen interfaces: batch en real-time. Een batchgewijze koppeling wordt ingezet voor data die weinig wijzigt, zoals klantdata en bruto prijslijsten. Dit soort informatie wordt typisch dagelijks bijgewerkt. Door deze data op te halen en lokaal klaar te zetten wordt de belasting op het ERP-systeem geminimaliseerd. Data die wel veel wijzigt, of complexe opvragingen vergt, wordt via webservices realtime opgevraagd uit het ERP-systeem. Denk hierbij aan voorraadgegevens of klantspecifieke prijzen en kortingen.

ERP-cache

De meeste moderne ERP-systemen zijn uitgerust met een webservices laag waarmee data kan worden opgevraagd en aangeleverd. Het gebruik van deze services kan het systeem echter zwaar belasten. Bij oudere ERP-systemen ontbreekt de mogelijkheid om realtime te koppelen soms zelfs helemaal. Voor deze situaties beschikt is binnen de Shoxl architectuur een oplossing ontwikkeld: de ERP-cache.

In de ERP-cache wordt alle data klaargezet die de shop normaal gesproken realtime zou opvragen bij het ERP-systeem. In plaats van het ERP-systeem spreekt de shop nu de ERP-cache aan, via precies dezelfde interface. Voor de shop is dus onzichtbaar dat het ERP-systeem niet direct wordt geraadpleegd: de shop werkt op een soort kopie van het ERP-systeem. Met deze aanpak kan ook voor moeilijk toegankelijke ERP-systemen een vrijwel realtime ervaring worden gecreëerd.