Productdatabeheer voor
veeleisende webshops

Bij Shoxl snappen we de uitdagingen van grote webshops bij het beheren en toegankelijk maken van grote assortimenten.

Aan de beheerkant bieden we een geavanceerd systeem voor product informatie management. Ons PIM systeem biedt faciliteiten waarmee u uw assortiment kunt opdelen in elke gewenste classificatie, producten kunt voorzien van alle mogelijke kenmerken, artikelvarianten kunt onderbrengen in detailschermen of juist in artikeltabellen, en complexe relaties kunt leggen tussen artikelen, en producten massaal kunt importeren en koppelen.

In de webshop zorgen we er vervolgens voor dat bezoekers met krachtige zoek- en filterfaciliteiten eenvoudig hun weg kunnen vinden in uw assortiment.

Vendisto Producten

PIM faciliteiten

Shoxl PIM is compleet vanuit elk gezichtspunt. U heeft niets anders meer nodig voor het beheer van uw commerciële productdata.

Commerciële productdata

Commerciële productdata

Met het Shoxl PIM systeem beheert u alle productdata die u niet kwijt kunt in uw ERP. Denk daarbij aan een uitgebreide productomschrijving, beeldmateriaal zoals foto's en video's, ondersteunende documentatie in PDF-formaat, en aan de relaties tussen producten en artikelen.

Flexibele classificaties

Flexibele classificaties

Shoxl webshops kennen geen beperkingen als het gaat om het indelen van uw assortiment in productgroepen en subgroepen. Het aantal niveaus is onbeperkt. Als u uw producten verkoopt in meerdere shops of subshops kunt u zonder problemen meerdere classificaties hanteren voor hetzelfde assortiment.

Onbeperkt aantal productkenmerken

Onbeperkt aantal productkenmerken

Producten kunnen worden voorzien van een ongelimiteerd aantal kenmerken. Op basis van deze kenmerken creëert de shop op elk classificatieniveau, en zelfs bij zoekresultaten, geheel automatisch de relevante filters. Verder worden deze kenmerken ook ingezet voor de creatie van artikeltabellen.

Productvarianten en artikeltabellen

Productvarianten en artikeltabellen

Producten met veel verschillende eigenschappen en tevens veel varianten kunnen het best worden weergegeven in artikeltabellen. Voor producten met weinig eigenschappen en weinig varianten zijn artikeltabellen daarentegen weer ongeschikt; een dropdown per productkenmerk geef dan meer inzicht. Shoxl shops faciliteren beide weergaven.

Geautomatiseerde opbouw van filters

Geautomatiseerde opbouw van filters

In een Shoxl shop worden filters geautomatiseerd samengesteld uit de kenmerken die worden aangetroffen in een classificatieniveau of een zoekresultaat. De shop-eigenaar kan aangeven wat belangrijke producteigenschappen zijn, en op die wijze ingrijpen op de volgorde van filters. In de configuratie kan worden aangegeven op welk niveau filtering moet starten. Bij een homogeen assortiment kan bijvoorbeeld worden gekozen voor weergave op het hoofdniveau van de shop, terwijl filters bij een heel divers assortiment juist pas worden weergegeven vanaf subgroepniveau.

Assets

Assets

Met de Asset Management module beheert u alle assets die worden ingezet in uw shop. Denk aan productplaatjes, links, productbladen in PDF formaat, logo's, etcetera. Het PIM kent een aantal standaard Asset types, maar u kunt ook zelf nieuwe types definiëren.

Relaties tussen producten

Relaties tussen producten

Shoxl kent standaard de relatietypen Complementair, Alternatief en Vervanger. Hiermee geeft u aan welke relaties er bestaan tussen producten. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om suggesties te doen in de shop, voor up-selling en cross-selling doeleinden. Voor specifieke doeleinden kunnen ook eigen relatietypen worden gedefinieerd; het aantal daarvan is onbeperkt.

Autorisaties

Autorisaties

In het Shoxl PIM systeem kan tot in detail worden aangegeven wie toegang heeft tot welke artikelen. Verschillende groepen bezoekers kunnen dus verschillende assortimenten zien. U kunt zorgen dat bepaalde producten of productgroepen alleen zichtbaar zijn voor uw vaste klanten, of alleen voor klanten uit een specifiek land, of slechts voor één bepaalde klant.

Vertalingen

Vertalingen

Shoxl webshops zijn multi-land en multi-taal. Met de PIM import/export faciliteiten beheert u de vertalingen van alle productdata, via classificaties, beschrijvingen en productkenmerken, tot zelfs eenheden aan toe.

Normalisatie en standaardisatie

Normalisatie en standaardisatie

Om producten te kunnen vergelijken, en om zinvol filters aan te kunnen maken, dient productdata gestandaardiseerd en genormaliseerd te zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat gebruik wordt gemaakt van dezelfde kenmerkwaardes en eenheden. Door productdata te exporteren naar Excel kunnen inconsistenties snel worden geconstateerd en eenvoudig worden rechtgetrokken.

Koppeling met ERP

Koppeling met ERP

In uw ERP systeem beheert u de artikel stamdata. De Shoxl ERP-integratie zorgt er voor dat artikelen die u toevoegt aan uw ERP, ook beschikbaar komen in het PIM systeem zodat u ze kunt classificeren, voorzien van commerciële productinformatie, en kunt publiceren.

Koppeling met datapools

Koppeling met datapools

Commerciële datapools zoals die van EZ-base (voor de technische groothandel) en 2BA (voor de installatiebranche) geven u een snelle start bij het vullen van uw webshop. In het Shoxl PIM systeem kunt u de data vervolgens combineren met de productdata die ontbreekt in de datapools. Belangrijke producten kunt u voorzien van eigen omschrijvingen, zodat u beter wordt gevonden op Google. De wijzigingen in de productdata blijven behouden, ook bij nieuwe imports vanuit de datapool.

Import/export van productdata

Import/export van productdata

Alle productdata kan worden geïmporteerd en geëxporteerd in diverse formaten: Excel, XML en CSV. U kunt met de krachtige faciliteiten van Excel dus eenvoudig massa-mutaties doorvoeren. De importer software wijst u op eventuele fouten en onvolledigheden in het bestand dat u aanbiedt.

Shoxl PIM koppelingen

CENTRALE HUB PRODUCTDATA

Het Shoxl PIM systeem vormt een centrale opslagplaats voor al uw commerciële productdata. Die data is vervolgens beschikbaar voor uw webshop; maar uiteraard ook voor alle andere kanalen waarin die data wordt gebruikt, zowel online als off-line.

Denk bijvoorbeeld aan marktplaatsen als BOL, Amazon en Google Shopping; aan datapools als EZ-base, 2BA en GS1; aan feed management tools als Channable; en ga zo maar door. En staat uw specifieke gebruik nog niet in ons rijtje van ondersteunde omgevingen, dan is er altijd nog de Product API.