Ik heb een verandering gemaakt, maar als ik de webshop vernieuw is deze verandering nog niet te zien, hoe kan dat?

Onze webshops maken gebruik van caching. Dat wil zeggen dat wanneer de website voor het eerst in een browser wordt geladen deze gecached wordt, en opgeslagen wordt in het tijdelijke geheugen van uw computer. Wanneer de website dan opnieuw opgevraagd wordt in dezelfde browser hoeft deze niet helemaal opnieuw geladen worden, maar kan gebruikt worden van de opgeslagen gegevens uit het tijdelijke geheugen. Deze gegevens worden niet continue vernieuwd, dus wanneer u een verandering in de webshop na het verversen van de pagina niet direct ziet komt dat doordat de cache nog niet vernieuwd is. U kunt hierop wachten, of de pagina openen in een andere browser of op een andere computer.