Indeling van grote of complexe productassortimenten - Blog

Gepubliceerd op: vrijdag 22 april 2016

Door: Marlieke van Velthoven

Shoxl’s beheersysteem Vendisto maakt het mogelijk om ook grote of complexe, of uitgebreide assortimenten op een logische manier te verwerken. Er zijn veel opties beschikbaar, zodat ook de meest uitzonderlijke productassortimenten ingevoerd kunnen worden. Echter, is het bij zulke assortimenten vaak heel lastig een logische indeling te maken. En zonder een indeling is het natuurlijk ook niet mogelijk alle producten in het backoffice in te voeren. Dit is dus een hele belangrijke stap in het configuratieproces van een catalogus of webshop.

Shoxl's beheersysteem Vendisto heeft een zeer krachtig PIM systeem, waarin grote en complexe assortimenten goed verwerkt kunnen worden. Alles is mogelijk, echter is het soms nog een probleem om de optimale indeling van het assortiment te vinden. In Vendisto beschikt u over een onbeperkt aantal productkenmerken, waardoor u niet gelimiteerd bent. Filters worden geautomatiseerd samengesteld vanuit de producteigenschappen om de webshopbeheerder wat werk uit handen te nemen. Daarbij kan door u aangegeven worden welke producteigenschappen het belangrijkste zijn. Ze kunnen op volgorde van belangrijkheid worden gezet. 

Afhankelijk van het type productassortiment zal de classificatieboom er anders uit zien. Een assortiment kan namelijk breed zijn, of diep, of beide. Ook de lengte van het assortiment is van belang. Daarnaast zijn er vaak nog traffic builders die extra aandacht dienen te krijgen.

Breedte van het assortiment

De breedte van het productassortiment is het aantal verschillende categorieën of productgroepen die in het assortiment voorkomen. Wanneer gesproken wordt over een breed productassortiment betekent dus dus dat het veel verschillende productgroepen heeft. Een smal assortiment heeft juist maar enkele, of zelfs maar één, productgroepen. Het beste voorbeeld van bedrijven met een breed assortiment zijn warenhuizen en supermarkten. Bijvoorbeeld Wehkamp heeft een zeer ruime selectie aan verschillende productgroepen. Dit zijn bedrijven die diversificatie gebruiken als strategie, en een ruime keuze aan producten willen aanbieden.  

In Vendisto kunt u een onbeperkt aantal productgroepen invoeren. Deze kunnen vervolgens allemaal in het menu getoond worden in de website, of ze kunnen op een andere manier ingedeeld worden. Ook kunnen er twee of meerdere classificaties gemaakt worden. Een classificatie is de onderverdeling van het assortiment, dit gebeurt in een classificatieboom. Webshops met een breed assortiment zullen hun klanten graag op de hoogte stellen van hun grote aanbod. Belangrijk is dat er makkelijk gezocht kan worden in het brede scala aan producten. In Vendisto kunnen een onbeperkt aantal producteigenschappen aan de producten worden gekoppeld, waar vervolgens in de webshop gemakkelijk op gezocht en gefilterd kan worden. Krachtige filters zijn bij een breed assortiment met veel producten een vereiste. 

Diepte van het assortiment

Het diepte van een productassortiment is de mate van volledigheid van producten binnen een bepaalde productcategorie. Dat wil zeggen: hoeveel keus er is binnen een enkele productgroep. Een diep assortiment bied dus zoveel mogelijk aan uit één productgroep, er wordt gebruik gemaakt van specialisatie als strategie. Een diep assortiment word gebruikt door bedrijven die hun klanten alles aan willen bieden van één product waar ze gespecialiseerd in zijn. Speciaalzaken, zoals een  zijn het beste voorbeeld van bedrijven met een diep productassortiment. Shoxl webshop Magnetenspecialist is een goed voorbeeld van een speciaalzaak met een diep assortiment. 

In Vendisto geldt een onbeperkte diepte in de categorisatie van het productassortiment. Er kunnen classificatie nodes onder elkaar worden gehangen, tot zeker een diepte van 10 niveaus diep. Echter zal in de meeste gevallen een diepte van 5 niveaus onder elkaar maximaal zijn, dat is al zeer diep. Bij een diep assortiment kunnen veel verschillende producten zijn, welke toch erg op elkaar lijken. Er zijn in de Shoxl webshops verschillende manieren waarop de producten in het overzicht vertoond worden. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet alle producten die op elkaar lijken naast elkaar weer te geven met een productfoto, wanneer dit niet relevant is. In dat geval wordt vaak gekozen voor dropdown menu's waarin dit verschillende artikelen te vinden zijn. Wanneer een product bijvoorbeeld in verschillende maten, kleuren, en materialen kan worden geleverd kan ervoor worden gekozen al deze verschillende artikelen naast elkaar in een overzicht te tonen. Er kan ook voor worden gekozen een voorbeeld artikel te tonen, waarbij de klant de juiste maat, kleur, en materiaal kan selecteren. Vervolgens kan dan het bijbehorende artikel getoond worden. Op deze manier wordt een diep assortiment op een andere manier verwerkt. 

ABC-analyse

Bij de indeling van een productassortiment wordt regelmatig gebruik gemaakt van de zogenaamde ABC-analyse. Hierbij wordt gekeken welke artikelen de meeste, en welke de minste omzet genereren. Om deze analyse te maken moet per artikel worden berekent hoeveel omzet het heeft opgeleverd in een bepaalde tijd. Vervolgens moet een lijst worden gemaakt van de artikelen gesorteerd op volgorde van de hoeveelheid omzet die ze genereren. Met de cumulatieve omzet kan vervolgens de ABC-analyse gemaakt worden. 

Groep A: dit is de eerste 50% van de omzet. Dit is de groep artikelen die voor de meeste omzet zorgt. In veel gevallen is dit een kleine groep, die toch zorgt voor de helft van de omzet. De artikelen in deze groep zijn de traffic builders van het productassortiment. Dit zijn producten die klanten naar de webshop trekken. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat het product heel populair is, door de uitzonderlijke  kwaliteit, of doordat het product laag geprijsd is. Ook producten die niet in groep A vallen kunnen traffic builders zijn, maar ze worden in ieder geval het vaakst verkocht. De artikelen uit groep A, en specifiek de traffic builders, moeten makkelijk te vinden zijn voor webshop bezoekers. Dit zijn producten waar speciaal en vaak naar gezocht wordt, ze moeten dus een prominente plek in de shop hebben. Wanneer het duidelijk is welke producten in deze groep vallen kan er extra aandacht aan worden besteed, of kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden de producten op de homepagina te tonen. 

Groep B: deze groep bestaat uit de artikelen die zorgen voor de tweede 30% van de omzet. Dit is de groep artikelen waar middelmatige vraag naar is. Voor groep A en B samen wordt ook wel eens de 80/20 regel gehanteerd, waarbij 20% van het productassortiment zorgt voor 80% van de omzet. 

Groep C: dit de de groep artikelen die zorgen voor de laatste 20% van de omzet. Dit is de groep artikelen uit het productassortiment waarvan de vraag laag is. Theoretisch gezien is dit de 50% van het productassortiment die de minste omzet genereren. Of de artikelen die bijdragen aan de laatste 20% van de omzet. Dit zijn de artikelen die belangrijk zijn voor de volledigheid van een productassortiment. Vooral wanneer met een diep assortiment wordt gewerkt zullen er producten tussen zitten waar weinig vraag naar is. Echter, zorgt het aanbieden van zulke producten ervoor dat klanten die er naar op zoek zijn bij jouw webshop uit zullen komen, en mogelijk ook terug zullen komen. 

Indeling

Wanneer er een productassortiment in een Product Information Management systeem moet worden ingevoerd zijn er dus verschillende factoren waar rekening mee moet worden gehouden. Er zijn uiteindelijk altijd verschillende opties hoe het productassortiment in de webshop getoond kan worden, en het kan lastig zijn de beste optie te vinden. De strategie van de webshop is erg van belang op de manier waarom een assortiment ingedeeld moet worden. Bij een breed assortiment spelen hele andere factoren een rol dan bij een diep assortiment.