Mapping verschillen tussen Magento en Vendisto - Blog

Gepubliceerd op: donderdag 14 juli 2016

Door: Marlieke van Velthoven

Zoals we al eerder hebben beschreven, heeft ons backoffice Vendisto een naadloze integratie met Magento. Zo’n integratie komt natuurlijk niet zonder slag of stoot in de wereld. Zo is de mapping van producten anders in Magento dan in Vendisto. Een verschil waar wel een oplossing voor moest worden bedacht.

Verschillende webshop platforms hanteren allemaal in meer of mindere mate een andere werkwijze, met betrekking tot product management en order management. Dat betekent niet per definitie dat de ene werkwijze ook beter is dan de andere, maar feit is dat verschillende platforms anders werken. Het ene platform zal dan ook beter aansluiten bij een bedrijf dan het andere. Deze verschillende werkwijzen komen voort uit de type bedrijven waar een webshop platform ontwikkelaar zich aanvankelijk op richt.

Voor Magento geldt bijvoorbeeld dat het zeer generiek is, en voor ieder midden/klein bedrijf toepasbaar moet zijn. Shoxl/Vendisto is ontwikkeld met het oog op bedrijven met een groot, complex, of afwijkend product assortiment. De manier waarop product en order management geregeld is bij Vendisto verschilt dan ook van Magento. Beide systemen hanteren een andere mapping van producten. Wanneer gekozen wordt Vendisto voor de shop management van Magento moet hier dan ook rekening mee worden gehouden. Toch hoeven de verschillen tussen Magento en Vendisto geen probleem te vormen wanneer zij samen ingezet worden.

Verschillen mapping Magento / Vendisto

Magento Vendisto Betekenis
Simple product Artikel / productvariant Dit is wat in de webshop besteld kan worden.
Bij Magento kan het een losstaand artikel zijn,
bij Vendisto hangt een artikel altijd onder
een artikelgroep.
Grouped product Productbundel
(gegroepeerde producten)
Een verzameling artikelen die gezamenlijk
(met korting) kunnen worden gekocht.
Configurable product
Artikelgroep / product
Dit is het product, waaronder artikelen kunnen
worden besteld. Het product is bijvoorbeeld
T-shirt, artikelen zijn T-shirt blauw, T-shirt rood.
Virtual product - In Vendisto kan worden aangegeven dat een
product, of de varianten, niet kan worden
verzonden of kan worden gedownload.
Bundle product Configureerbaar product Dit product wordt samengesteld uit verschillende
componenten. De samenstellende componenten
zijn geen artikelen: er wordt geen voorraad van
bijgehouden en ze zijn niet los verkrijgbaar.
Downloadable product
- In Vendisto kan worden aangegeven dat een
product, of de varianten niet kunnen worden
verzonden of kunnen worden gedownload.

Er zijn nogal wat synoniemen en dubbele benaming die voor behoorlijk wat verwarring kunnen zorgen als ze door elkaar gebruikt worden.

Productbundel = Grouped product

Wat in Vendisto een productbundel is, heet in Magento grouped product. Het gaat hier om een verzameling artikelen die los verkocht kunnen worden, maar die ook samen verkocht kunnen worden voor een gereduceerde prijs. Bijvoorbeeld een tennisracket en een set tennisballen: deze artikelen kunnen beide apart gekocht worden, maar wanneer ze gecombineerd worden in een productbundel (grouped product) krijgt men een extra korting.

Configureerbaar product = Bundle product

De productbundel is niet hetzelfde als het configureerbare product. Dit is een samengesteld product, dat bestaat uit componenten die niét los gekocht kunnen worden in de webshop. Wat nogal voor verwarring kan zorgen is dat een configureerbaar product door Magento bundle product genoemd wordt. Een bundle product in Magento is dus NIET hetzelfde als een productbundel in Vendisto! Een voorbeeld van een configureerbaar product is een zelf samen te stellen tennisracket. De klant kan bepalen welk type snaren erin komen, en wat voor grip ze willen, maar deze artikelen zijn niet los te kopen in de webshop.

Artikelgroep / product = Configurable product

Als laatste is er nog de artikelgroep, of product, wat in Magento configurable product heet. Een artikelgroep, of product, is de container waaronder de bestelbare artikelen of productvarianten hangen. Een artikelgroep of product kun je niet bestellen, de bijbehorende artikelen of productvarianten wel. Hier geldt, dat wat Magento configurable product noemt dus NIET hetzelfde is als het configureerbare product van Vendisto. Een voorbeeld van een artikelgroep/product in Vendisto en configurable product in Magento: het product Levi’s t-shirt heeft de productvarianten: blauw S, blauw M, rood S, rood M. Men kan één van de vier productvarianten van het product Levi’s t-shirt bestellen. Men kan dus niet het product Levi’s t-shirt zélf bestellen, er moet een keuze gemaakt worden voor een productvariant.