Stappenplan voor het indelen van het producten assortiment van uw webshop - Blog

Gepubliceerd op: donderdag 6 oktober 2016

Door: Marlieke van Velthoven

Wanneer u een nieuwe webshop gaat inrichten komt u vanzelf uit op een lastig en belangrijk punt: hoe deelt u uw assortiment het beste in? Dit stappenplan biedt u houvast bij het creëren van een gebruikers en SEO vriendelijke indeling.

Een belangrijk onderdeel van het inrichten van een webshop is de indeling van het productassortiment. Een goede indeling van het productassortiment is misschien wel de belangrijkste factor voor een gebruiksvriendelijke webshop. Vooral wanneer u een groot of complex assortiment heeft, zijn er verschillende indelingen mogelijk. Het is dan aan u om de beste mogelijke indeling uit te denken. Om zover te komen kunt u de indeling van uw assortiment het beste stap voor stap benaderen. 

 

Stap 1: Bepalen strategie

Allereerst moet u inzicht hebben in het type assortiment dat u heeft, en de strategie van uw webshop. Als we naar de online markt kijken, is deze net als de offline markt op te delen volgens de generieke concurrentiestrategie van Porter. Dat betekent dat we er kostenleiderschap, differentiatie en de focusstrategie tegenkomen.   

Kostenleiderschap lijkt voornamelijk weggelegd voor de allergrootste webshops. Zij kunnen groot inkopen en kunnen het zich permitteren kleine marges te rekenen op hun producten. Voor kleinere shops of nieuwkomers is dit bijna niet meer weggelegd.

Differentiatie is het toevoegen van unieke waarden aan een product, waardoor het zich afscheidt van de concurrentie. Bijvoorbeeld het concurreren op kwaliteit, design, of service valt hieronder.  

Focus is volgens Porter wanneer de bovenstaande strategieën worden toegepast op een kleiner gedeelte van de totale markt. De bekende niche-strategie dus, waar veel kleinere webshops al succesvol mee zijn.

De keuze voor de strategie heeft alles te maken met de optimale indeling van het productassortiment. Dit bepaalt namelijk de doelgroep, en de manier waarop deze doelgroep de producten zullen benaderen. Ook de manier waarop de zoekmachineoptimalisatie wordt ingezet is afhankelijk van de strategie die gehanteerd wordt, en het type assortiment. 

 

Stap 2: In kaart brengen assortiment

Om uw assortiment optimaal in de delen is het van belang dat u een idee heeft van het type assortiment van uw bedrijf. U kunt bijvoorbeeld een enorm uitgebreid productaanbod hebben, of juist maar enkele producten.

Breedte van het assortiment

De breedte van het productassortiment is het aantal verschillende categorieën of productgroepen die in het assortiment voorkomen. Wanneer gesproken wordt over een breed productassortiment betekent dit dus dat het veel verschillende productgroepen heeft. Een smal assortiment heeft juist maar enkele, of zelfs maar één productgroep. Het beste voorbeeld van bedrijven met een breed assortiment zijn warenhuizen en supermarkten. Bijvoorbeeld Wehkamp heeft een zeer ruime selectie aan verschillende productgroepen.

Voorbeeld van een assortiment in een supermarkt

Diepte van het assortiment

Het diepte van een productassortiment is de mate van volledigheid van producten binnen een bepaalde productcategorie. Dat wil zeggen: hoeveel keuze er is binnen één enkele productgroep. Een diep assortiment bied dus zoveel mogelijk aan van één productgroep, er wordt gebruik gemaakt van specialisatie als strategie. Een diep assortiment word gebruikt door bedrijven die hun klanten alles aan willen bieden van de productsoort waarin ze gespecialiseerd zijn. Speciaalzaken, zoals zijn het beste voorbeeld van bedrijven met een diep productassortiment. De Shoxl webshop Magnetenspecialist is een goed voorbeeld van een speciaalzaak met een diep assortiment. 

Een speciaalzaak met een diep assortiment zal voornamelijk klanten trekken die op zoek zijn naar een specifiek product of productvariant. Veel van deze klanten kunnen direct op de productpagina terecht komen, na een zoekopdracht in een zoekmachine. Optimalisatie op productpagina niveau is voor zulke webshops daarom extra belangrijk. 

ABC-analyse

Naast het bepalen van de strategie van de webshop, en de breedte en diepte van het assortiment, kan ook een ABC-analyse helpen bij het maken van een optimale productindeling

Bij een ABC-analyse wordt gekeken welke artikelen de meeste, en welke de minste omzet genereren. Om deze analyse te maken moet per artikel worden berekent hoeveel omzet het heeft opgeleverd in een bepaalde tijd. Vervolgens moet een lijst worden gemaakt van de artikelen gesorteerd op volgorde van de hoeveelheid omzet die ze genereren. Met de cumulatieve omzet kan vervolgens de ABC-analyse gemaakt worden. 

Wanneer uw bedrijf nog in de startfase zit, zult u waarschijnlijk nog geen beschikking hebben op omzetcijfers. In dat geval kunt u deze analyse ook later nog doen, wanneer u wel weet welke producten het beste scoren.

Visuele weergave van ABC analyse

Groep A: in groep A vallen de artikelen die samen zorgen voor de eerste 50% van de omzet. In veel gevallen is dit een kleine groep, die toch zorgt voor de helft van de omzet. Onder de artikelen in deze groep behoren de traffic builders van het productassortiment. Dit zijn producten die klanten naar de webshop trekken. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat het product heel populair is, door de uitzonderlijke  kwaliteit, of doordat het product laag geprijsd is. De artikelen uit groep A, en specifiek de traffic builders, moeten makkelijk te vinden zijn voor webshop bezoekers. Dit zijn producten waar speciaal en vaak naar gezocht wordt, ze moeten dus een prominente plek in de shop hebben. Wanneer het duidelijk is welke producten in deze groep vallen kan er extra aandacht aan worden besteed, of kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden de producten op de homepagina te tonen. 

Groep B: deze groep bestaat uit de artikelen die zorgen voor de tweede 30% van de omzet. Dit is de groep artikelen waar middelmatige vraag naar is. Voor groep A en B samen wordt ook wel eens de 80/20 regel gehanteerd, waarbij 20% van het productassortiment zorgt voor 80% van de omzet. 

Groep C: deze artikelen zorgen voor de laatste 20% van de omzet. Dit is de groep artikelen uit het productassortiment waarvan de vraag laag is. Het betreft hier de artikelen die belangrijk zijn voor de volledigheid van een productassortiment. Vooral wanneer met een diep assortiment wordt gewerkt zullen er producten tussen zitten waar weinig vraag naar is. Echter, zorgt het aanbieden van zulke producten ervoor dat klanten die er specifiek naar op zoek zijn bij úw webshop uitkomen, en mogelijk ook terug zullen komen. 

 

Stap 3: Over op de indeling van het productassortiment

Met de informatie uit stap 1 en 2 kan een eerste opzet voor de indeling van het assortiment gemaakt worden. Door alle productgroepen op te delen in categorieën wordt orde geschept. Vervolgens kunnen filters gebruikt worden voor het nauwkeurig zoeken binnen deze categorieën.

Hoofd en subcategorieën

Tenzij een productassortiment bestaat uit één of enkele producten, zal er altijd behoefte zijn het assortiment op te delen in categorieën. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van de strategie en het type assortiment.

Wanneer er bijvoorbeeld niet zoveel verschillende productgroepen zijn, kunnen deze groepen eenvoudig als categorie dienen. Wanneer er echter wél veel verschillende productgroepen zijn, zal er nog een bovenliggende indeling moeten worden gemaakt om duidelijkheid te creëren. De productgroepen die bij elkaar horen kunnen samen worden gevoegd onder dezelfde hoofdcategorie. In dat geval wordt het assortiment dus een laag dieper gemaakt. Er kan voor worden gekozen om het assortiment nóg dieper te maken. Ook kan het juist gewenst zijn een breder assortiment te houden, en dus veel categorieën te hebben.

Deze productcategorieën kunnen pér productgroep gemaakt worden, maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk ze in te delen op basis van de functies van de producten. Daarnaast kan een categorie ook bestaan uit meerdere productgroepen. Dit is afhankelijk van de breedte en diepte van het assortiment, die in stap 2 uiteengezet zijn. Bij een zeer breed assortiment bijvoorbeeld, kunnen er veel te veel productgroepen zijn om nog een logische indeling te kunnen maken. In dit geval zijn er dus overkoepelende categorieën nodig.

Bij een omvangrijk assortiment kan er na het indelen van producten onder hoofd en subcategorieën nog de behoefte zijn ook de subcategorieën nog verder op te delen. In dat geval moet de afweging gemaakt worden tussen verdere opdeling in categorieën of om hier filters in te zetten. 

 

Stap 4: Bijschaven & perfectioneren

Nadat het assortiment is verdeeld in logische categorieën is het aan te raden de indeling te testen op gebruiksvriendelijkheid. Welke paden kan een klant doorlopen om bij een productvariant terecht te komen? Hoeveel stappen heeft de klant per pad nodig? Vooral voor de traffic builders moet het aantal stappen zo klein mogelijk zijn.

Door het assortiment vanuit de ogen van de klant, en vanuit de zoekmachine te bekijken, kan het bijgeschaafd en geperfectioneerd worden. Zo presenteert u uiteindelijk een optimale indeling aan uw klant. 


Vragen? Maak een afspraak

 

Meer over Product Information Management: