Zijn Shoxl shops geschikt voor b2b?

Shoxl webshops zijn zeer geschikt voor B2B bedrijven. We hebben verschillende groothandelaren, fabrikanten, merken en distributeurs die online zeer succesvol zijn. Door de uitgebreide mogelijkheden met betrekking tot assortimentsopbouw zijn ook de meest afwijkende assortimenten te verwerken in een webshop. Natuurlijk is geen klant en geen productassortiment hetzelfde, dus over de productindeling moet altijd goed nagedacht worden. Wij helpen u hier graag bij.

Meer informatie over B2B shops van Shoxl vindt uhier