Het verwerken van verschillende toepassingen van productbundels - Blog

Gepubliceerd op: woensdag 21 oktober 2015

Door: Marlieke van Velthoven

In Vendisto’s Product Information Management sectie is een aparte module te vinden om productbundels te beheren. Wat wordt onder een productbundel verstaan, en op welke manieren kan deze optie gebruikt worden?

Met de term productbundel wordt een groep artikelen bedoeld, die samen als één bundel besteld kunnen worden. Deze bundel bestaat uit artikelen die óók los kunnen worden besteld; met een eigen artikelnummer.

Veel webshops krijgen vroeg of laat te maken met het bundelen van producten. Productbundels worden zowel om commerciële als om praktische redenen toegepast. De mogelijkheid tot het verwerken van gebundelde producten is daarom ook een veelgevraagde optie voor het webwinkel backoffice. Desondanks de grote vraag naar de mogelijkheid tot het verwerken van gebundelde producten, zijn er veel webshopplatforms die deze mogelijkheid niet of nauwelijks aanbieden. Shoxl’s backoffice Vendisto heeft deze mogelijkheid bewust erg goed uitgewerkt. Hierdoor is het Vendisto PIM-systeem ook een waardevolle extensie op webshopplatforms die hier minder goed mee om kunnen gaan.

Vendisto’s bundelmodule als extensie

De bundelmodule van Vendisto werkt uitstekend voor Shoxl, maar kan ook als extensie op backoffice software van bijvoorbeeld Magento of SEOshop worden ingezet. In veel PIM-systemen is het managen van productbundels niet zo uitgebreid uitgewerkt als in Vendisto. Hierdoor kan deze bundelmodule een waardevolle aanvulling zijn, welke een backoffice nog efficiënter kan maken. Vendisto is zo ontwikkeld dat het uitstekend geschikt is als Magento extensie. Meer informatie over Vendisto voor Magento vindt u op de Vendisto website. Een aantekening hierbij is dat Magento andere benaming gebruikt voor bundels dan in dit artikel gebruikt wordt. Een productbundel heet in Magento grouped product, of gegroepeerd product. 

Meer weten over productbundels

In deze whitepaper gaan we uitgebreid in op de zin en onzin van productbundels, en de verschillende toepassingen ervan. Ook wordt besproken hoe Vendisto productbundels verwerkt, in vergelijking met andere webshopplatforms. Daarnaast wordt aan de hand van studies van Weaver et al., en Krüger et al, wat de beste aanpak is voor het aanbieden van bundels. Deze whitepaper kan daarom nuttig zijn voor zowel de beginnende webshopbeheerder, als de doorgewinterde webshopexpert.

Download whitepaper